Hernieuwbare energie verslaat in Europa voor het eerst steenkool

Hernieuwbare energie verslaat in Europa voor het eerst steenkool

The times, they are a-changin. In 2017 kwam er voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie meer energie uit hernieuwbare energiebronnen dan uit steenkool. Dat blijkt uit een onderzoek van de denktanken Agora Energiewende en Sandbag. De motor achter de toename is de snelle groei van hernieuwbare energie in het Verenigd Koninkrijk.

Kernenergie straalt bovenaan

Vorig jaar haalde de Europese Unie 20,9% van haar elektriciteit uit de wind, de zon en biomassa. Steenkool leverde 20,6% op en natuurlijke gassen waren goed voor 19,7%. Kernenergie blijft het lijstje aanvoeren met een aandeel van 25,6% van de elektriciteitsaanvoer.

De analyse wijst Duitsland en het Verenigde Koninkrijk aan als de drijvende krachten achter de Europese omwenteling. De twee landen zijn verantwoordelijk voor 56% van de groei aan hernieuwbare energie in de Europese Unie de voorbije drie jaar. Gezien de gestage groei aan duurzame energiebronnen, schat het rapport dat het mogelijk moet zijn om tegen 2030 50% van de Europese elektriciteit te produceren uit hernieuwbare bronnen.