Helft van thuiszorgdiensten van gemeenten en OCMW's zoekt personeel

De helft van de thuiszorgdiensten van lokale besturen heeft openstaande vacatures voor gezinszorg en poetskrachten. Het gaat zo goed als altijd om de vervanging van bestaand personeel. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) bij haar leden. De diensten hebben weinig vertrouwen in een invulling van de vacatures, waardoor het aanbod onder druk komt te staan. De VVSG wil dat deze jobs meer aanzien krijgen en vraagt ook dat de Vlaamse regering zorgt voor meer flexibiliteit en duidelijkheid over de subsidies die ze zal voorzien voor extra jobs. "Door de vergrijzing zal de nood aan thuiszorg in de toekomst alleen maar toenemen", benadrukt de VVSG.

De helft van de lokale besturen heeft minstens één openstaande vacature voor verzorgende of poetskracht. Weinig of geen kandidaten die zich aanmelden en te weinig interesse in het takenpakket zijn de voornaamste oorzaken voor het tekort. "Men onderschat het belang van een poetskracht of verzorgende bij mensen thuis", zegt Katelijne Vanderkerken van Zorgpunt Waasland. "Nochtans maken ze vaak het verschil: door dit werk kunnen mensen in hun vertrouwde omgeving blijven."

Dat vacatures niet worden ingevuld heeft gevolgen: in twee op de drie diensten leidt dit tot een hogere werkdruk bij de medewerkers. De VVSG wil een afbouw van het aanbod absoluut vermijden. "Aanwervingsprocedures kunnen vlotter en gerichter, de job van poetskracht of verzorgende verdient een betere waardering en we moeten volop inzetten op het versterken van competenties op de werkvloer", zegt VVSG-voorzitter Wim Dries.

bron: Belga