Helft Amerikanen wil dat religie grotere rol speelt in hun land

Meer dan de helft (51 procent) van de Amerikanen zou willen dat religie een grotere rol speelt in hun land. Slechts 18 procent wil dat net niet. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksinstituut Pew Research Center in 27 landen. België werd niet in de peiling opgenomen. De VS is daarmee samen met Griekenland (eveneens 51 procent) van alle westerse landen de grootste voorstander van een versterkte rol voor godsdienst. In de meeste Europese landen is de situatie net omgekeerd. Daar ziet slechts een minderheid een grotere rol voor godsdienst weggelegd. De situatie is het meest uitgesproken in Zweden (20 pct voor en 51 pct tegen), Frankrijk (24 pct tegenover 47 pct) en Nederland (28 pct tegenover 45 pct). Het minste draagvlak voor een grotere rol voor religie is er in Japan, waar maar 15 procent van de bevolking dit ziet zitten.

Indonesië (85 pct), Kenia (74 pct), Nigeria (74 pct) en Tunesië (69 pct) zijn duidelijk wel vragende partij.

Het onderzoek maakt overigens geen onderscheid tussen de verschillende religies.

bron: Belga