Grondwettelijk Hof vernietigt bepalingen van wet over internering

Grondwettelijk Hof vernietigt bepalingen van wet over internering

Het Grondwettelijk Hof heeft een aantal bepalingen van de wet van 4 mei 2016 over internering vernietigd. Het gaat onder meer over het recht van uitgaan en op verlof. Het hof wijst erop dat er een ongelijkheid wordt gecreëerd tussen zij die voornamelijk behandeld worden als veroordeelden en slechts in tweede orde als geïnterneerden, en zij die enkel geïnterneerd zijn zonder veroordeeld te zijn.

Voorts is er een ongelijkheid ten nadele van vreemdelingen, die niet de mogelijkheid hebben om de gevangenis tijdelijk te verlaten tenzij zij uit het land gewezen worden.

De regelgeving rond internering wordt regelmatig vernietigd en werd herhaaldelijk veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De bepalingen die vandaag vernietigd werden, hadden reeds een zeer hobbelig wetgevend parcours achter de rug.

bron: Belga