"Groene waterstof zal goedkoper worden dan fossiele brandstoffen"

"Groene waterstof zal goedkoper worden dan fossiele brandstoffen"

Zogenaamde groene waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse van water met behulp van hernieuwbare elektriciteit (wind-, zonne- of hydro-elektrische energie).

Goedkoper dan gedacht

Daardoor blijft het vandaag nog zeer duur om het te produceren. Maar BloombergNEF, een studiecentrum dat zich toelegt op de energietransitie, verwacht dat daar in de toekomst verandering in zal komen. Zo zou zonne-energie 40% goedkoper worden dan twee jaar geleden nog werd aangenomen. Bovendien zou de kost voor de productie van groene waterstof tegen 2050 met 85% zakken, waardoor de prijs in het merendeel van de 28 onderzochte markten minder dan 1 dollar per kilo zou bedragen.

Op die manier zou groene waterstof tegen 2030 goedkoper worden dan blauwe waterstof. Die wordt geproduceerd met fossiele brandstoffen, maar waarbij de uitstoot afgevangen en opgeslagen wordt. Nog eens twintig jaar later, tegen 2050, zou groene waterstof zich op het prijsniveau van grijze waterstof moeten bevinden, die wordt geproduceerd met fossiele brandstoffen zonder captatie en afvang van de uitstoot. Op dat moment zal groene waterstof in vijftien van de onderzochte landen zelfs minder duur zijn dan aardgas.

Energiekaart hertekend

"Zulke lage kosten voor groene waterstof kunnen de energiekaart volledig hertekenen", zegt Martin Tengler, analist bij BNEF. "In de toekomst zou minstens een derde van de wereldeconomie schone energie kunnen gebruiken zonder een cent meer te betalen dan voor fossiele brandstoffen." Om daar te geraken, zal de steun van de overheden echter onontbeerlijk zijn, voegt hij er nog aan toe.