Groen wil Antwerps circulatieplan "afdwingen" door steun van bevolking en stakeholders

Groen wil Antwerps circulatieplan "afdwingen" door steun van bevolking en stakeholders

Hoewel Groen bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen opnieuw tot de oppositie werd veroordeeld in Antwerpen, wil de partij er toch een van haar voornaamste programmapunten realiseren. Naar Gents voorbeeld wil Groen een circulatieplan (laten) opstellen en invoeren, ook al ziet het huidige stadsbestuur dat niet zitten. Groen denkt dat te kunnen "afdwingen" door wetenschappelijke argumentatie te combineren met een participatietraject dat tot brede steun moet leiden onder de bevolking en tal van stakeholders. Antwerps Groen-fractievoorzitter Wouter Van Besien ziet in onder meer het Toekomstverbond rond de Antwerpse mobiliteit en leefbaarheid een bewijs dat het stadsbestuur ideeën met een groot draagvlak en waarvan de voordelen aantoonbaar groot zijn, op termijn niet kan blijven afwijzen. Groen stippelde daarom een traject uit om tegen 2021 tot een circulatieplan te komen. "Dit najaar beginnen we met een onderzoek- en verzamelfase waarbij we onder meer de bestaande studies samenbrengen en hiaten daarin in kaart brengen", zegt Van Besien. "Begin 2020 houden we dan een grote participatieronde, met buurt-, sectoren- en middenveldoverleg en grote inspraakmomenten. Een studiebureau werkt dan op basis van al die informatie een strategisch circulatieplan uit, waarmee we in het najaar van 2020 de boer op gaan. In 2021 kan het dan worden geïmplementeerd."

Een circulatieplan moet de eerste realisatie worden van "Het Groen Verdiep", een knipoog naar het Schoon Verdiep van het stadhuis waar het stadsbeleid traditioneel wordt uitgestippeld. "We nemen daarin zelf de rol van het schepencollege over en steken de handen uit de mouwen om samen met de bevolking en experts tot projecten te komen waarvoor genoeg enthousiasme is bij de Antwerpenaar", zegt Van Besien. Ook rond gemeenschappelijke woningrenovaties en het oprichten van een adviesraad voor duurzaam ondernemen wil Groen het initiatief nemen.

bron: Belga