Groen licht voor proefproject satellietkantoren voor federale ambtenaren

Groen licht voor proefproject satellietkantoren voor federale ambtenaren

De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor het project om kantoorruimtes ter beschikking te stellen als satellietkantoren voor de federale overheidsdiensten (FOD's) en de programmatorische overheidsdiensten (POD's). In een eerste plaats worden een honderdtal plaatsen ter beschikking gesteld. Na een jaar volgt een evaluatie en eventueel een uitbreiding van het project. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen de ministers Steven Vandeput, bevoegd voor Ambtenarenzaken, en Jan Jambon, bevoegd voor de Regie der Gebouwen. Het project, dat open staat voor alle geïnteresseerde federale overheidsdiensten, zorgt onder meer voor een beter evenwicht tussen het professionele leven en het privéleven van de ambtenaren, maar speelt ook op de mobiliteitsproblematiek. Dichter bij huis werken verkleint namelijk de ecologische voetafdruk van de departementen inzake woon-werkverkeer. Bovendien brengt satellietwerken de overheid letterlijk dichter bij burger en ondernemingen, wat een positief effect kan hebben op de klantentevredenheid.

De Regie der Gebouwen moet initiatieven e nemen om het aantal gebruikers van de satellietkantoren snel te laten toenemen en om de kantoren te voorzien van een internetverbinding. Zo kunnen de gebruikers in goede omstandigheden werken en zich vanop afstand connecteren op applicaties van hun overheidsdienst. Daarnaast zal de Regie via Fedweb een gemakkelijk te gebruiken reservatiesysteem ter beschikking stellen aan de deelnemende FOD's en instaan voor de huur- en onderhoudslasten van de satellietkantoren.

bron: Belga