Groen licht voor kleinschalige wooneenheden in jeugdhulp

Groen licht voor kleinschalige wooneenheden in jeugdhulp

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen trekt 2 miljoen euro uit voor 87 kleinschalige wooneenheden voor jongvolwassenen. Ze zijn bestemd voor zij die het na de jeugdhulp moeilijk hebben met de aanpassing aan het volledig zelfstandig wonen. In de eenheden kunnen vier tot zes jongeren samenwonen met begeleiding op maat. Het gaat om jongeren die een te grote kloof ervaren tussen een klassieke leefgroep met ongeveer tien leeftijdsgenoten en de volledige zelfstandigheid. Verblijven in de voorziening vinden sommigen betuttelend, terwijl de sprong naar het alleen wonen afschrikt.

In de tussenvorm gaat het eerder om cohousing. De jongeren krijgen er tijd en ondersteuning om een volwaardige plek in de samenleving te vinden. "De wooneenheden zijn dus geen permanente verblijfplaatsen, maar een relevante schakel in een traject op weg naar een stabiele woonsituatie", zegt Vandeurzen. "Vrijwilligheid en motivatie van de jongvolwassene zijn belangrijke voorwaarden voor het welslagen van het concept."

De wooneenheden staan open voor onder meer jongeren met gedrags- en emotionele problemen, jongeren met autisme en tienerouders. Er komen er 87, verspreid over Vlaanderen en Brussel.

bron: Belga