Groen licht voor gemeenschappelijk programma binnen Franstalig onderwijs

Het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel heeft in de nacht van donderdag op vrijdag groen licht gegeven voor de onderwijshervorming in Franstalig België met betrekking tot de zogenaamde "tronc commun". Dat kerncurriculum houdt in dat alle leerlingen in Wallonië en Brussel van de eerste kleuterklas tot en met het derde middelbaar hetzelfde lessenpakket zullen krijgen. De nieuwe maatregelen worden vanaf het schooljaar 2020-2021 geleidelijk ingevoerd. De hervorming van het kerncurriculum is een van de grote pijlers van de onderwijsrevolutie in Franstalig België.

Het nieuwe gemeenschappelijk programma wil alle jongeren dezelfde brede basis meegeven, een noodzaak in onze samenleving van de 21ste eeuw, klinkt het. Daartoe moest onder andere het lessenpakket worden herzien. Het toekomstige kerncurriculum draait rond zeven leerdomeinen: de Franse taal, kunst en cultuur, moderne talen, wiskunde, wetenschappen en techniek, de humane wetenschappen, filosofie en religie, lichamelijke opvoeding, creativiteit en engagement, en tot slot het vermogen om "te leren leren".

Het decreet werd goedgekeurd door de meerderheidspartijen PS en cdH. De MR en Listes Destexhe stemden tegen. Ecolo, DéFI en PTB onthielden zich.

bron: Belga