Groen en sp.a zetten stappen voor sluiting Doel

Groen en sp.a zetten stappen voor sluiting Doel

De groenen roepen iedereen op om het contract met Electrabel stop te zetten en te kiezen voor een energieleverancier die groene stroom levert. «Het is niet omdat de regering voor kernenergie kiest, dat de consument zich daarbij moet neerleggen», verduidelijkt Groen-voorzitster Meyrem Almaci (foto). De deal tussen Electrabel en de regering om de oudste centrales tien jaar langer open te houden stuit volgens de partij ook bij de consumenten op onbegrip. «Een gefaseerde kernuitstap is absoluut mogelijk. Veel consumenten zijn het beleid van Energieminister Marie Christine Marghem (MR) beu en willen deel van de oplossing zijn», aldus Almaci.

Ook sp.a verzet zich tegen de levensduurverlenging. «Die beslissing staat haaks op het Vlaamse beleid om de productie van hernieuwbare energie te ondersteunen», stellen de Vlaamse socialisten. In het Vlaams Parlement dienen ze een motie in om een belangenconflict in te roepen tegen de beslissing. Met het belangenconflict kan een parlement ingaan tegen plannen van een ander parlement als die de belangen kunnen schaden. Om de behandeling van de levensduurverlenging op federaal niveau op te schorten, moet minstens drie vierde van de parlementsleden de motie in het Vlaams Parlement goedkeuren.