Groen en sp.a ongerust over taallessen voor erkende vluchtelingen

Groen en sp.a ongerust over taallessen voor erkende vluchtelingen

Oppostiepartijen Groen en sp.a maken zich zorgen over de taallessen voor erkende vluchtelingen. Volgens sp.a wordt het extra budget van 18,5 miljoen euro dat dit jaar werd toegekend in 2017 geschrapt, en volgens Groen wordt het budget gehalveerd waardoor de regering haar eigen integratiebeleid ondergraaft. Minister van Onderwijs Hilde Crevits zegt echter dat er 10,2 miljoen euro voorzien is voor de lessen Nederlands Tweede Taal (NT2), dat het aanbod "in de eerste maanden van 2017 niet in het gedrang komt" en dat er indien nodig zal bijgestuurd worden. Voor dit jaar voorzag de Vlaamse regering 18,5 miljoen euro extra voor cursussen Nederlands voor vluchtelingen. Met dat geld werden 73 voltijdse leraren ingezet om 929 extra modules NT2 (Nederlands Tweede Taal) te organiseren voor in totaal 16.000 extra cursisten.

Volgens oppositiepartij sp.a wordt dat extra budget in 2017 geschrapt. Iets wat sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke niet begrijpt. "Volgens staatssecretaris Theo Francken zullen er in 2017 naar verwachting tussen de 14.000 en de 15.600 vluchtelingen zullen worden erkend. Dat zijn er evenveel als in 2016", aldus Vandenbroucke. "Met andere woorden: terwijl de nood alleen maar groter wordt, schrapt de Vlaamse regering de extra lessen Nederlands voor vluchtelingen", aldus Vandenbroucke.

Bij Groen spreekt men niet van een schrapping, maar van een halvering van de middelen. Die halvering veroorzaakt volgens Vlaams parlementslid de nodige onrust bij de medewerkers van de Centra voor Basiseducatie, zowel over de verdeling van de middelen als over de eigen jobzekerheid en de verderzetting van reeds opgestarte inburgeringstrajecten.

Moerenhout: "Volgens de medewerkers zullen er door een tekort aan middelen honderden erkende vluchtelingen volgend jaar geen Nederlandse les meer kunnen volgen. De Vlaamse regering ondergraaft de integratie van de erkende vluchtelingen in onze samenleving, en dat is onaanvaardbaar."

Volgens Vlaams minister Crevits is voor 2017 wel degelijk 10,2 miljoen euro voorzien voor lessen Nederlands Tweede Taal (NT2) aan de Centra voor Volwassenenonderwijs, de Centra voor Basiseducatie en de Universitaire Talencentra. "Het uitgangspunt is dat de continuïteit van de opgestarte trajecten gegarandeerd kan blijven", aldus de CD&V-minister.

Over de verdeling van de middelen zijn volgens minister Crevits onderhandelingen gevoerd. "Iedereen ging akkoord met de manier waarop de middelen verdeeld worden. Het aanbod voor de eerste maanden van 2017 komt niet in het gedrang", klinkt het. Ze wil de zaak wel op de voet volgen. "Als er bijsturingen nodig zijn, dan zullen de nodige maatregelen worden genomen", besluit minister Crevits.

bron: Belga