Gratis gaan stemmen met de trein dankzij het Kiezersbiljet

Ter gelegenheid van de Europese, federale en regionale verkiezingen van zondag 25 mei 2014 kunnen treinreizigers opnieuw het gratis “Kiezersbiljet” gebruiken, te verkrijgen aan de loketten. Zo kunnen kiezers gratis naar het station sporen dat het dichtst bij de plaats gelegen is waar ze moeten gaan stemmen.

Volgende personen kunnen gebruik maken van dit ‘Kiezersbiljet':

 • Kiezers die niet meer in de gemeente verblijven waar ze moeten gaan stemmen.

 • 

 • Studenten die omwille van hun studies in een andere gemeente verblijven dan die waar ze op de kiezerslijsten staan ingeschreven.

  

 • Personen die in een ziekenhuis of een gezondheidsinrichting verblijven, gelegen in een andere gemeente dan deze waar zij op de kiezerslijsten staan ingeschreven.
 • Kiezers die loon- of weddetrekkenden zijn en die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan die waar ze moeten gaan stemmen, alsook hun inwonende familieleden die stemplichtig zijn.
 •  

   

  Alle rechthebbenden kunnen dit biljet gratis verkrijgen in het station, op voorlegging van hun originele oproepingsbrief voor de verkiezingen, hun identiteitskaart en indien nodig een van volgende attesten:

  

 • Een attest van inschrijving voor de cursussen uitgereikt door de directie van de onderwijsinstelling.

 • 

 • Een attest van de directie van het ziekenhuis of van de gezondheidsinrichting waar ze in behandeling zijn.

 • Een attest van de werkgever.

 •  

   

  Het ‘Kiezersbiljet' geldt voor een heen- en terugreis in 2de klas met heenreis mogelijk al van vrijdag 23 mei 2014 vanaf 19.00u en terugreis op zondag 25 mei tot de nachtelijke onderbreking van de treindienst.

  Bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in oktober 2012 werden iets meer dan 3.300 Kiezersbiljetten uitgevaardigd.