Goedkeuring wetsontwerp mystery calls is maar een begin (Unia)

Goedkeuring wetsontwerp mystery calls is maar een begin (Unia)

Unia is tevreden dat het principe ingevoerd is dat de inspectie onder welbepaalde voorwaarden praktijktesten kan uitvoeren. Op termijn moet er nog heel wat gebeuren vooraleer de inspecties met mystery calls concreet aan de slag kunnen. "We zijn tevreden dat de federale inspectie onder welbepaalde voorwaarden praktijktesten kan uitvoeren om verdoken discriminatie vast te stellen en aan te pakken. We willen de minister bedanken voor dit initiatief en zijn engagement. Een cruciale stap voor ons in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt", zegt Unia-directeur Els Keytsman. Voor haar moet er om mystery calls echt te kunnen inzetten, verder gewerkt worden. Zo denkt Unia bijvoorbeeld aan de concrete uitwerking van de datamining. "Als uit die analyse van gegevens het vermoeden van discriminatie blijkt, kan de inspectie in actie schieten. Hoe die analyse wordt uitgevoerd en binnen welk kader, daar moeten we nu samen aan verder werken", klinkt het.

Sinds kort is het systeem van mystery calls in het Brussels gewest in voege en Unia leidt daar de gewestelijke inspectie tewerkstelling op. Unia roept tegelijkertijd de Waalse en Vlaamse overheid op om het voorbeeld van Brussel en de federale minister te volgen: "Zo kunnen we over heel het land met gerichte inspecties discriminatie in het kader van arbeidsrelaties aanpakken."

Voor 'Praktijktesten Nu' dreigen de mystery calls een doodgeboren kind te worden. De regering legt de arbeidsinspectie flinke voorwaarden op zoals bijvoorbeeld de voorwaarde dat mystery calls enkel kunnen ingezet worden na een schriftelijke toestemming van de arbeidsauditeur, vindt woordvoerster Sarah Scheepers. "Deze juridische belemmeringen dreigen het onderzoek te vertragen, en lijken vooral bedoeld om inspecteurs te ontmoedigen".

bron: Belga