Geweld tegen doktersassistenten neemt toe

Geweld tegen doktersassistenten neemt toe

Bij die bedreigingen bleef het niet altijd bij intimiderende woorden: soms zou er zelfs een bijl, mes of vuurwapen aan te pas zijn gekomen. In elke gevallen moest de politie worden ingeschakeld. Ruim een kwart van de assistenten gaf aan meer dan vier keer per jaar dergelijke incidenten mee te maken.

Angst

Het geweld leidt veelal tot gevoelens van angst, onveiligheid en boosheid binnen huisartsenpraktijken en -posten. Een deel van de ondervraagden ervaart zelfs langdurige fysieke klachten.

Bron: Metro Nederland