Gentse Optimacommissie van start gegaan

Gentse Optimacommissie van start gegaan

In Gent is maandagavond de Optimacommissie van start gegaan. Burgemeester Daniël Termont (sp.a) moet meer uitleg verschaffen over zijn relatie met Optima en toplui van de failliete bank en vroeg daarbij om Ivan De Witte (KAA Gent) en bestuurder Philip De Hulsters (ex-Ethias) als getuige op te roepen. Voorzitter Filip Van Laecke (CD&V) herinnerde er bij de start aan dat alle leden hun "volle engagement" gaven. "We hadden besloten dat we geen politieke spelletjes zouden spelen en het op een serieuze manier zouden aanpakken", stak de voorzitter van wal. "Ik heb gemerkt dat er aantal documenten over de werkzaamheden bij de pers terecht zijn gekomen en dat valt te betreuren." De voorzitter besloot zijn inleiding met de melding dat "de Gentenaar recht heeft op klaarheid en duidelijkheid".

Het was burgemeester Daniël Termont zelf die eind juni verklaarde in het verleden een "inschattingsfout" gemaakt te hebben in zijn contacten met Optima en de topman Jeroen Piqueur en zich ter beschikking te houden van de deontologische commissie van de stad Gent. Termont gaf een lijst vrij van zeventig contacten met Optima of de topman de afgelopen vijftien jaar.

Enkele dagen later besliste de gemeenteraad unaniem om een speciale commissie op te richten die moet nagaan of er in de omgang met Optima deontologische fouten zijn gebeurd.

De commissie telt 19 leden, van wie 13 van de meerderheid en zes uit de oppositie. Nadat eerst afspraken gemaakt worden over de werking, zal maandagavond een lijst van opgevraagde personen voor verhoor en opgevraagde stukken besproken worden. Daarna staat een agendapunt over de klacht van Johan Deckmyn (Vlaams Belang) tegen gemeenteraadslid en Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld) op de agenda, maar de klacht werd vorige week ingetrokken. Tot slot worden burgemeester Daniël Termont, Ivan De Witte en Philip De Hulster verhoord. De zitting is openbaar, er is amper publiek opgedaagd, de pers is massaal aanwezig.

Termont laat zich bijstaan door advocaat Patrick Devers, die in het verleden al meermaals zaken voor de stad pleitte en onder meer ook de cvba Arteveldestadion, de projectmaatschappij achter de Ghelamco Arena, bijstaat. Dat laatste is niet onbelangrijk, omdat Optima tot 2010 voor de financiering zou zorgen.

De Gentse Optimacommissie roept, verspreid over drie zittingsavonden, 33 getuigen op.

bron: Belga