Gentse kleuterscholen krijgen diversiteitstraining

Leerkrachten uit alle Gentse kleuterscholen krijgen woensdag training over gender- en diversiteitsbewust lesgeven. Omdat steeds meer kleuters opgroeien in een niet-klassiek gezin krijgt het opvoedend personeel vaak vragen als "Hoe maken twee mama's een kindje?". Met een specifiek lessenpakket wil Gents schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) het onderwijzend personeel beter voorbereiden. "In schoolboeken zie je nog heel vaak de samenleving van twintig jaar geleden", zegt Decruynaere. "Een blanke mama, papa en kindjes en heel wat genderstereotypen. De moeder doet de was en maakt het eten, meisjes dragen roze kledij." Bij de diversiteitstraining leren Gentse kleuterleerkrachten bewuster om te gaan met dat soort stereotypen.

"De wetenschap toont dat kinderen zich ook gaan gedragen naar die verwachtingen", zegt Decruynaere. In het lessenpakket 'Het huis van Lou' zijn daarom uiteenlopende etnische afkomsten vertegenwoordigd. Gender-stereotypen zijn beperkt en enkele popjes hebben een lichamelijke beperking. Elke Gentse kleuterschool krijgt de aangepaste kleuterboeken mee en een speeldoos met poppen.

De deelnemers krijgen woensdag ook praktische tips om in de klas aan de slag te gaan met diversiteit. Ze leren hoe ze klassen best inrichten om alle kinderen te betrekken. De kleuterleerkrachten krijgen ook advies over gesprekken met kleuters en hun ouders. Bijvoorbeeld: hoe beantwoord je kindervragen als "Hoe maken twee mama's een kindje?" en hoe ga je om met ouders die niet willen dat hun zoon een meisje een hand geeft?

Heel wat kleuterscholen hebben niet de financiële middelen om elk jaar nieuwe boeken te kopen. Het lessenpakket, dat ontwikkeld werd door Çavaria en het Onderwijscentrum Gent, wordt daarom gratis ter beschikking gesteld van Gentse scholen.

bron: Belga