Gent zoekt exploitant voor Caermersklooster als creatief platform voor beeldende kunst

De stad Gent is op zoek naar een partner voor de artistieke exploitatie van het Caermersklooster als een nieuwe ontwikkelingsplek voor beeldende kunsten. "Met de nieuwe artistieke invulling wil Gent een brug slaan tussen de permanent vernieuwende groep artistieke talenten in de beeldende kunsten die in Gent werken enerzijds en de grote cultuurhuizen, internationale galeries, musea, kunstpers en het ruime publiek anderzijds", zegt schepen van Cultuur Annelies Storms. Het historische klooster werd op 1 januari overgeheveld van de provincie Oost-Vlaanderen, die er vooral tijdelijke tentoonstellingen organiseerde, naar het stadsbestuur. De Stad Gent doet nu een oproep naar kandidaat-exploitanten die in het Caermersklooster een experimentele mix van artistieke praktijken willen ontwikkelen. "De artistieke invulling van het Caermersklooster moet gestoeld zijn op aandacht voor onderzoek, reflectie, ontwikkeling en verrijking van de artistieke praktijk, en moet bovendien een wisselwerking beogen met de imposante architectuur van het gebouw", zegt het stadsbestuur.

Gent zal met de gekozen exploitant een overeenkomst aangaan voor vier jaar vanaf 1 mei 2018. "Het Caermersklooster moet een plek worden voor uitwisseling, kruisbestuiving en interactie tussen verschillende disciplines in de beeldende kunst. Een plek voor ontmoeting tussen kunstenaars, bemiddelaars, experten en coaches, maar ook tussen buurtbewoners, erfgoedliefhebbers, toeristen en een ruim en divers publiek."

De stad geeft een toelage van 250.000 euro voor de "artistieke invulling en de cultuur-toeristische ontsluiting van het klooster" en een toelage van 50.000 euro voor de kosten voor de nutsvoorzieningen. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met 5 maart.

bron: Belga