Gemeenten krijgen subsidie voor preventieve gezondheidscampagnes

Gemeenten kunnen voortaan een subsidie krijgen om hun inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen te beschermen tegen gezondheidsrisico's. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V). De gemeente kan een forfaitaire subsidie krijgen en een subsidie per inwoner. Voor inwoners met een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering ontvangt de gemeente nog een bijkomende subsidie.

Vooral in kleinere gemeenten ontbreekt het immers soms aan personeel en middelen om een preventiewerking te voeren. De subsidie kan worden gebruikt voor acties en projecten tegen onder meer tabak, drugs en alcohol, maar ook voor bijvoorbeeld kankerscreenings en valpreventie. Hoeveel subsidies zullen worden toegekend, zal afhangen van het aantal deelnemende gemeenten. Het totale bedrag wordt geraamd op 1,5 miljoen euro.

"Om het preventief gezondheidsbeleid te laten aanslaan, moeten we inzetten op methodieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn en waarmee we iedereen bereiken", zegt Jo Vandeurzen. "Ook de meer kwetsbare groepen van de bevolking. Gemeenten krijgen nu al ondersteuning van de lokale gezondheidsinitiatieven of logo's. Met deze subsidie willen we ook kleine gemeenten de financiële hulp geven om hun ambitie van gezonde gemeente waar te maken."

bron: Belga