Geluidsnormen even overschreden in Brussels Parlement

Geluidsnormen even overschreden in Brussels Parlement

De beslissing van de Brusselse regering om naar de rechter te stappen met enkele klachten over de hinder door het overvliegen van het hoofdstedelijk gewest, heeft er vanmiddag tijdens het vragenuurtje in het Brussels Parlement voor gezorgd dat de decibels over en weer vlogen. Volgens Caroline Persoons (DéFI) werden de geluidsnormen zelfs overschreden. Milieuminister Céline Fremault kreeg een aantal vragen over de beslissing van de regering, maar er werd vooral geschoten op Vincent De Wolf, MR-fractieleider en als burgemeester van Etterbeek momenteel voorzitter van de Conferentie van Burgemeesters van het Brussels gewest. Die had zich vrijdagmiddag na een informatievergadering van de Brusselse regering met de 19 burgemeesters kritisch uitgelaten over de gerechtelijke stappen van de regering. Volgens De Wolf ging het om een "gemediatiseerde" actie op een ogenblik dat de nieuwe federale Mobiliteitsminister François Bellot, niet toevallig een partijgenoot, een werkgroep had opgericht. "Hiermee wordt de dialoog en het overleg opgeblazen", vond hij.

Zowel Marc-Jean Ghyssels (PS) als Benoît Cerexhe (cdH), eveneens burgemeesters, toonden zich ontgoocheld over de houding van De Wolf. "We moeten als Brusselaars verenigd blijven in dit dossier. De MR-fractieleider heeft de eenheid verbroken", vond Cerexhe. Minister-president Rudi Vervoort wees er De Wolf op dat de Brusselse regering ook in een aantal andere dossiers wacht op de federale minister van Mobiliteit, zoals in het GEN-dossier. Hij wees ook op de Europese deadline - op 13 juni wordt een Europese regel van kracht waardoor aanpassingen moeilijker wordt. "We moeten waken over de belangen van de Brusselaars", aldus Vervoort.

Brussels minister van Milieu Fremault wees erop dat ze nog altijd wacht op de werkgroepen die haar federale collega moest oprichten. Ze voegde er nog fijntjes aan toe dat momenteel 11 van de 19 gemeenten de gerechtelijke stappen van de regering ondersteunen, net zoals twee verenigingen.

bron: Belga