Geluidshinder Brussels Airport - Ombudsdienst behandelde in 2016 120.000 klachten

Geluidshinder Brussels Airport - Ombudsdienst behandelde in 2016 120.000 klachten

Vorig jaar dienden 2.479 personen 120.017 klachtendossiers in bij de Ombudsdienst voor de Luchthaven van Brussel-Nationaal. Zo blijkt uit het jaarverslag dat directeur Philippe Touwaide voorstelde. Voor hem is er geen mirakeloplossing voor het dossier van de geluidshinder, maar het is aan de politiek om een keuze te maken uit de talrijke suggesties, ook van omwonenden zelf, die in het verslag zijn opgesomd. "Door de gegevens te objectiveren moeten we tot een duurzame, eerlijke oplossing komen", stelde de Nederlandstalige ombudsman Juan Torck. Het aantal klachten kende sinds de oprichting van de ombudsdienst een grillig verloop van 1.336 in het beginjaar via een piek van 6,9 miljoen klachten in 2009 en een nieuwe terugval in 2012 met 6.721 dossiers. Sinds 2014 steeg het aantal opnieuw gevoelig doordat de striktere procedure van de jaren voordien opnieuw verlaten werd. In 2015 werd opnieuw de kaap van de 100.000 dossiers gerond om in 2016 af te klokken op 120.017. Ook in de eerste vier maanden van dit jaar ligt het maandelijkse gemiddelde tussen 10.000 en 15.000.

Veruit de meeste klachten (79%) kwamen uit het Brussels gewest met 94.872 dossiers van 1.085 mensen. Halle-Vilvoorde is goed voor 6,5% van de dossiers (7.761 klachten door 616 personen). Maar op nummer twee prijkt opmerkelijk de provincie Antwerpen met 7.949 of 6,6% klachten. Het gaat vooral om vliegtuigen die vanuit het noorden komen, aldus Torck, die erop wijst dat het om veelklagers gaat, aangezien de Antwerpse dossiers slechts door 36 personen werden ingediend. Uit de regio Leuven komen 4,7% van de dossiers en uit Waals-Brabant 2%.

Philippe Touwaide wees bij de voorstelling van het jaarverslag ook op de personeelsproblemen op de ombudsdienst. Momenteel zijn er slechts drie mensen operationeel omdat er een aantal met ziekteverlof zijn. Belgocontrol heeft echter toegezegd dat er in september versterking komt.

bron: Belga