Geens: "Geef federaal parket eigen recherche"

Geens: "Geef federaal parket eigen recherche"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil dat het federaal parket - onder meer bevoegd voor terrorisme en georganiseerde misdaad - een eigen recherchecapaciteit krijgt. Minstens voor terrorismezaken. Nu moet het federaal parket telkens weer capaciteit gaan zoeken om te kunnen doen wat nodig is, hekelde hij in de onderzoekscommissie naar de aanslagen. Anders dan de vijf parketten-generaal beschikt het federaal parket niet over een "eigen" recherchecapaciteit. En dat geeft in terreurtijden extra moeilijkheden. De regionale diensten van de federale gerechtelijke politie (FGP) - en zeker die van Brussel - moesten de jongste tijd zo veel capaciteit besteden aan terrorisme, dat de bestrijding van andere criminaliteitsfenomenen in de betrokken ressorts noodgedwongen op een lager pitje kwam.

Geef het federaal parket dus eigen recherchecapaciteit, pleit Geens. Die moet geïntegreerd samenwerken met de federale politie en met de lokale politiediensten, maar dus wel exclusief ter beschikking staan van het federaal parket. "Minstens voor terrorisme."

"Ik hoop dat we na uw aanbevelingen nooit nog zullen horen van rode dossiers", zo drukte Geens de commissieleden op het hart. Rode dossiers zijn dossiers die noodgedwongen blijven liggen bij gebrek aan capaciteit om ze te onderzoeken.

Als minister van Justitie beslist Geens niet welke politiecapaciteit waar wordt ingezet, zo bracht hij in herinnering. "Ik betaal de politie niet. En dat is niet de comfortabelste positie", aldus de CD&V'er, die verzekerde dat het niet om een verwijt ging aan het adres van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Geens merkte daarbij nog op dat er volgens hem meer te doen valt met de zowat zevenduizend politiemensen - federaal en lokaal - die bezig zijn met gerechtelijke politietaken. "Daar zou bij een ordentelijke specialisatie en responsabilisering, dunkt mij, meer rendement uit gehaald kunnen worden dan vandaag", aldus nog de CD&V'er.

bron: Belga