Geen verjaring meer van seksueel misbruik op minderjarigen

Geen verjaring meer van seksueel misbruik op minderjarigen

Seksueel misbruik op minderjarigen kan binnenkort niet meer verjaren. De plenaire Kamer heeft daarover vandaag een wetsvoorstel goedgekeurd van N-VA en sp.a. Er waren geen tegenstemmen. Enkel Ecolo-Groen en Jean-Marie Dedecker onthielden zich bij de stemming. Het waren Valerie Van Peel (N-VA) en John Crombez (sp.a) die samen het voorstel indienden. Verschillende andere partijen sloten zich erbij aan. De logica achter de tekst is dat kindermisbruik bij uitstek een misdrijf is dat pas later - soms vele jaren - naar boven komt, waardoor de dader vrijuit gaat.

Vandaag bedraagt de verjaringstermijn voor seksueel misbruik op minderjarigen 15 jaar. Het probleem daarbij is dat het voor slachtoffers vaak jaren duurt alvorens ze klaar zijn om met hun verhaal naar buiten te komen, met het risico dat het misdrijf al verjaard is. Bovendien blijft het veelal niet bij één slachtoffer. De indieners van het voorstel willen slachtoffers wel blijven bewust maken van het belang van een snelle aangifte. Dat is de beste garantie om sporen en bewijzen te verzamelen en de dader(s) op te sporen en te berechten, luidt het. In de praktijk gebeurt dat echter niet of lang na de feiten.

In veel gevallen zal het moeilijk zijn om na vele jaren bewijs te vinden, zodat veel klachten en onderzoeken bij gebrek aan bewijs zullen eindigen zonder vervolging. "Toch blijft naar onze mening het beschikken over de mogelijkheid om zich alsnog tot de rechtbank te wenden symbolisch belangrijk, niet alleen voor de maatschappij maar vooral voor het verwerkingsproces van de slachtoffers".

bron: Belga