"Ge zijt ne flip-flop, u en uw partij"

"Ge zijt ne flip-flop, u en uw partij"

Hard tegen onzacht. Zo ging het vanmiddag in het Vlaams Parlement tussen oppositiepartij sp.a en de meerderheid over de hervorming van het secundair onderwijs. Volgens sp.a-politica Caroline Gennez missen de hervormingsplannen van de regering ambitie en zijn ze veel te vrijblijvend. "Schuldig verzuim", zei ze zelfs. "Klopt niet", antwoordde de meerderheid in koor. Deze hervorming is volgens die meerderheid namelijk de perfecte uitvoering van het masterplan dat de sp.a in de vorige legislatuur mee heeft goedgekeurd. Tekenend was een uithaal van minister van Onderwijs Hilde Crevits: "Mijn mond valt open. Wat ge in de vorige legislatuur beleden hebt met het masterplan, kraakt ge nu af. Ge zijt ne flip-flop, u en uw partij". Is het akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs een goede zaak voor de toekomst van dat onderwijs en is het de uitvoering van het eerder goedgekeurde masterplan? Volgens oppositiepartij sp.a is het antwoord op die twee vragen "neen".

Caroline Gennez ziet in de hervorming een opeenstapeling van gemiste kansen, een gebrek aan ambitie en een te grote vrijblijvendheid. Ze sprak zelfs van "schuldig verzuim". "Ik zie een buffet van maatregelen waar men uit kan kiezen. Nergens staan er beslissingen in de nota", vulde haar fractieleider Joris Vandenbroucke aan. Volgens Gennez is het bereikte akkoord "een dode mus" en is onderwijsminister Crevits "een gegijzelde in de rechtse regering-Bourgeois", waarbij N-VA eigenlijk "niet wil hervormen".

Gennez kreeg meteen forse tegenwind vanuit de meerderheid. Volgens de meerderheid is de goedgekeurde hervorming namelijk de uitvoering van het masterplan dat de Vlaamse socialisten in de vorige legislatuur zelf mee hebben goedgekeurd. "We voeren uit wat u met veel enthousiasme heeft voorgesteld. Waar maakt u zich druk om?" aldus minister Crevits. De CD&V-minister beschuldigde sp.a ervan te "flip-floppen". Ook minister-president Geert Bourgeois was verbaasd. "U verkettert wat u goedgekeurd hebt. De verlakkerij waarmee de sp.a nu afstand neemt van wat het heeft goedgekeurd, kan enkel verbazen".

bron: Belga