Franstaligen verdeeld over wapenembargo Saoedi-Arabië

Franstaligen verdeeld over wapenembargo Saoedi-Arabië

De Franstalige partijen praten niet met één stem in het debat over de relaties met Saoedi-Arabië. Liberalen en groenen keuren normaliter dinsdag een resolutie goed die de handelsrelaties - in het bijzonder de wapenhandel - met het koninkrijk omkadert, terwijl de socialisten zich wellicht onthouden. Na de polemiek over de toetreding van Saoedi-Arabië tot de VN-vrouwenrechtencommissie, heeft de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen de discussie over een resolutie van Ecolo-Groen over de banden met de oliestaat hernomen. De meerderheid diende een reeks amendementen in met als doel de diplomatieke, handels- en andere relaties "aan een diepgaande reflectie te onderwerpen", maar ook om een embargo in te voeren op de wapenhandel in overleg met de gewesten, die bevoegd zijn voor de exportvergunningen.

Op de achtergrond spelen de belangen van de Waalse wapenindustrie ten opzichte van een land dat een slechte reputatie heeft op het vlak van de mensenrechten en dat betrokken is in het conflict in Jemen. Bovendien speelt de politieke constellatie een rol. PS en cdH vormen samen de Waalse regering, terwijl ze federaal in de oppositie zitten, terwijl voor de MR net het omgekeerde geldt.

De Franstalige socialisten herhalen hun pleidooi voor een Europese maatregel. Enkel dan zou een ingreep efficiënt zijn. "Gaat deze resolutie de zaken veranderen? Ik denk het niet. Ik ben er van overtuigd dat het debat op Europees niveau moet plaatsvinden. Daar moeten we de zaken in beweging krijgen", stelde Gwenaëlle Grovonius.

De MR daarentegen vindt dat België het initiatief moet nemen, om zodoende de Europese geesten te laten rijpen. "Indien er geen stappen worden gezet door een lidstaat, weet u heel goed dat er Europees niets zal bewegen. We moeten naar een Belgische resolutie gaan die als lokaas kan dienen voor een Europees debat", vindt Richard Miller.

In elk geval is een resolutie niet hetzelfde als een wet. Het gaat om een tekst die een regering oproept bepaalde stappen te zetten.

bron: Belga