Francken wil grenzen aan sociale zekerheid om uitkeringsmigratie tegen te gaan

Francken wil grenzen aan sociale zekerheid om uitkeringsmigratie tegen te gaan

In een nieuw boek over migratie pleiten gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en zijn partijgenoot Joren Vermeersch voor een getrapt systeem van sociale zekerheid voor iedereen. Enkel wie eerst heeft bijgedragen, zou er gebruik van kunnen maken. Dat moet uitkeringsmigratie tegengaan. Vluchtelingen hebben dezelfde sociale rechten als Belgen en kunnen dus een leefloon krijgen. Heel wat vluchtelingen vinden snel werk, maar een belangrijk deel blijft jarenlang hangen in het leefloonsysteem. Bovendien kan iedereen met een verblijfsvergunning langer dan drie maanden een aanvraag doen voor financiële hulp bij het OCMW als hij behoeftig is.

"Dat gaat ver", schrijven Francken en Vermeersch. "Het is inderdaad onze maatschappelijke plicht om armoede te bestrijden bij eigen onderdanen en bij mensen die niet terug kunnen naar eigen land. Maar dienen wij als maatschappij ook de welvaart te verzekeren van migranten die hier vrijwillig wonen en perfect terug kunnen?"

Volgens Francken en Vermeersch moeten er "doortastende maatregelen" komen om te vermijden dat het publieke draagvlak en de financiële draagkracht van de OCMW's verder afkalft onder aanhoudende druk van uitkeringsmigratie.

De toegang tot de sociale zekerheid beperken voor nieuwkomers is makkelijker gezegd dan gedaan vanwege Europese richtlijnen en de Conventie van Genève. "Er rest ons slechts één andere optie: grenzen stellen aan de toegang tot de sociale zekerheid voor iedereen. Er moet eerst worden bijgedragen, vooraleer er gebruik van kan worden gemaakt", schrijven Francken en Vermeersch.

"Migratie in 24 Vragen en Antwoorden" van Theo Francken en Joren Vermeersch is uitgegeven bij Doorbraak.

bron: Belga