Francken vertrouwensvol: "Niet advocaat-generaal die eindbeslissing neemt"

Francken vertrouwensvol: "Niet advocaat-generaal die eindbeslissing neemt"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wanhoopt niet na het negatief advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een zaak rond humanitaire visa voor een Syrisch gezin. "Zijn advies is niet bindend. Dit is ook nog géén eindbeslissing", reageert Francken. "Ik heb er vertrouwen in dat de gezamenlijke beslissing van vijftien rechters van het hof de draagwijdte en de impact van deze zaak correct zullen inschatten." Francken keek de voorbije weken reikhalzend uit naar het advies van de advocaat-generaal in de zaak. Naar aanleiding van de zaak contacteerde Francken zijn Europese collega's, om hen ervan te overtuigen dat de uitspraak verregaande implicaties kan hebben voor het asiel- en migratiebeleid in de EU. Uiteindelijk kwamen naast België nog dertien andere Europese landen én de Europese Commissie tussen bij het Hof.

De advocaat-generaal volgt de redenering van Francken echter niet. EU-lidstaten moeten volgens hem een humanitair visum afgeven "wanneer zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat bij weigering personen die om internationale bescherming verzoeken, zullen worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen". Gezien de situatie in Syrië kon België niet tot de conclusie komen dat het niet moest voldoen aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit het EU-Handvest, aldus de advocaat-generaal.

Francken "neemt akte" van het negatief advies, maar wijst er vooral op dat zijn advies niet bindend is. "Dit is ook nog géén eindbeslissing. Het finale arrest valt ten laatste begin maart", beklemtoont de staatssecretaris. "Het is niet hij, maar de Grote kamer van het Hof, met alle rechters samen die de eindbeslissing neemt."

"Ik kan alleen maar vaststellen dat samen met België, dertien andere landen en de commissie zich achter ons standpunt scharen en zich bewust zijn van de grote precedentswaarde. Ze hebben zich duidelijk uitgesproken tegen dit soort rechtspraak", vervolgt Francken. "Ik heb er vertrouwen in dat de gezamenlijke beslissing van vijftien rechters van het hof, de draagwijdte en de impact van deze zaak correct zullen inschatten."

Vorige week nog had een woordvoerder van het EU-Hof bevestigd dat er inderdaad uitzonderlijk vijftien rechters aan de zitting deelnamen. "Dat is omwille van de precedentswaarde en het algemene belang van de zaak", klonk het toen.

Francken zelf verzekert nog dat de lopende cassatieberoepen voor de Raad van State en de herzieningsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verder blijven lopen. "Onze nationale rechters noch de Dienst Vreemdelingenzaken zijn gebonden aan het advies van deze advocaat-generaal."

bron: Belga