"Francken had zelf ontslag moeten nemen"

"Francken had zelf ontslag moeten nemen"

CD&V-Europarlementslid Ivo Belet vindt dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) al lang zelf had moeten opstappen in de Soedan-discussie. "Over alles wat hij nu in de toekomst zegt, zijn we niet meer zeker of het waar is of niet", zei hij vandaag in De Zevende Dag (Eén). Francken kwam in een politieke storm terecht omwille van zijn verklaringen over de repatriëring van Soedanezen na berichten over folteringen van teruggestuurde Soedanezen. De staatssecretaris verklaarde aanvankelijk dat er in de maand januari geen terugsturingen gepland waren. Intussen kreeg hij het bericht dat er toch nog een vlucht gepland was, die hij onmiddellijk annuleerde. Hij bracht daar evenwel premier Charles Michel niet van de hoogte, die in de Kamer verklaarde dat er geen vluchten gepland waren.

Vanuit de oppositie werd aangedrongen op het ontslag van Francken en ook CD&V-voorzitter Wouter Beke vond dat Theo Francken voor zichzelf moest uitmaken of hij nog verder kon functioneren. Europarlementslid Belet wees erop dat hijzelf niet in de Kamer zetelt, maar zei in De Zevende Dag dat Francken voor hem al lang had moeten opstappen. Maar het is Francken zelf moet uitmaken of hij ontslag neemt of niet. Daarmee zit hij op de lijn van zijn partijvoorzitter.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten wilde zich vanmiddag in het VTM NIEUWS niet uitspreken over een ontslag van Francken. Ze wil eerst het resultaat van het onderzoek van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) afwachten. Ze wees erop dat Asiel en Migratie een zeer zwaar departement is. Het beleid van Francken en de regering steunt Open Vld, maar Rutten erkende dat ze problemen heeft met de stijl en de communicatie van de huidige staatssecretaris.

bron: Belga