Fors meer klachten over discriminatie op het werk bij zwangerschap en moederschap

Fors meer klachten over discriminatie op het werk bij zwangerschap en moederschap

Het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen heeft vorig jaar fors meer klachten gekregen over discriminatie op het werk van moeders of zwangere vrouwen. Het aantal meldingen is verdubbeld in vergelijking met 2016, zegt het instituut in een mededeling. In 2017 had meer dan een op de vijf meldingen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen te maken met zwangerschap en moederschap. Dat is twee keer zoveel als het jaar voordien. Opmerkelijk is dat ongeveer de helft van deze meldingen (43 procent) er kwam tijdens de laatste drie maanden van het jaar. Dat komt overeen met de duur van de campagne 'Mama blijft aan boord', die het instituut lanceerde in oktober 2017 om vrouwen die zwanger zijn, zwanger willen worden of onlangs bevallen zijn bewuster te maken van hun rechten.

"Vaak nemen vrouwen de bestaande genderstereotypen over en berusten ze noodgedwongen in het idee dat zwangerschap en moederschap hun carrière afremmen. Daarom durven maar weinigen onder hen hun rechten doen gelden", zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. "Dit toont naar onze mening aan dat er moet blijven ingezet worden op bewustwording om zo discriminatie nog doeltreffender te bestrijden en gendergelijkheid meer te bevorderen."

In 2017 ontving het Instituut 736 meldingen, waarvan 315 informatievragen, 295 klachten en 126 mededelingen. Ten opzichte van 2016 steeg het totaal aantal meldingen met 34 procent. De stijgende trend van de afgelopen jaren wordt verdergezet, zegt het instituut.

Bijna een op de tien meldingen in 2017 betrof discriminatie ten aanzien van transpersonen (11 procent). In vergelijking met 2016, gaat het over een stijging van 8 procent.

Bijna een vijfde van de meldingen die het Instituut ontving in 2017 (19 procent) ging over gendergerelateerde discriminatie bij de toegang tot of het aanbod van goederen en diensten, zoals een hogere kostprijs van of de weigering van toegang tot goederen en diensten in functie van het geslacht van een persoon.

bron: Belga