FOD Financiën wint aan vrouwelijke leidinggevenden

FOD Financiën wint aan vrouwelijke leidinggevenden

Hoewel vrouwen licht in de meerderheid zijn bij de FOD Financiën, verdwijnt dat evenwicht vanaf het niveau A3, de kaderfuncties, zeg maar. Iets meer dan 34% van die functies is in handen van een vrouw. Dat is dankzij enkele inspanningen al fors meer dan de 14% in 2012, maar de FOD wil meer.

Maatregelen doorbreken glazen plafond

“Zowel in overheden als bedrijven botsen vrouwen nog te vaak tegen het glazen plafond”, zegt Valentine Theys van de cel Diversiteit. Met een rits maatregelen werd de FOD Financiën een meer vrouwvriendelijke organisatie. Het evenwicht tussen werk en leven is één van de hoekstenen van het HR-beleid.

“We zijn een organisatie geworden waar veel flexibeler gewerkt kan worden. Zo stimuleren we thuiswerken, werken in satellietkantoren en een variabel uurrooster met veel flexibiliteit. Dat maakt iedereen het leven gemakkelijker. Verder verruimen we ons aanbod aan diensten, met bijvoorbeeld leveringen van verse groenten en fruit op kantoor, kinderopvang tijdens schoolvakanties en de mogelijkheid om te sporten tijdens de lunchpauzes.”

Sterke begeleiding bij carrière

Er wordt meer geïnvesteerd in loopbaanbegeleiding, coaching, opleidingen op maat en het opwaarderen van competenties. “Hoewel vrouwen minstens evenveel competenties hebben als mannen, merken we dat ze zich minder kandidaat stellen voor interne promoties. Ze wachten tot ze aan alle gevraagde criteria voldoen. Daarentegen zouden ze meer in hun competenties mogen geloven, meer zelfvertrouwen hebben… en er sterker voor gaan.”

Motiverende communicatiecampagnes helpen hierbij. “We laten vrouwen vertellen over hoe ze carrière maken”, zegt Valentine. “Ze delen hun successen en moeilijkheden. Zo tonen we dat er zoveel carrièremogelijkheden zijn binnen onze organisatie van 23.000 mensen. Het is één grote interne markt, waarin we de barrières om carrière te maken zo sterk mogelijk willen verlagen.”

Op naar de meest vrouwvriendelijke overheidsorganisatie…

www.jobfin.be/nl/werken-bij-ons/over-de-fod-financien

 

“?Altijd gendergelijk?”

Ann Van Cauwenbergh (48),

adviseur-generaal Inning & Invordering

“Ik ben via verschillende functies doorgegroeid van jurist naar mijn huidige job. Telkens ik toe was aan verandering, is er een nieuwe mogelijkheid op mijn weg gekomen. In deze bevorderingen heb ik altijd een gendergelijkheid ervaren. Iedereen heeft hier evenveel kansen.”

 “?Zelf initiatief genomen?”

An Deconinck (54),

adviseur Bijzondere Belastinginspectie (BBI)

“Ik sta mijn mannetje in de BBI-mannenwereld, met 240 vrouwen tegenover 410 mannen. Zelf heb ik altijd initiatief genomen en kreeg daarbij steeds de nodige kansen om verder door te groeien. Op relatief korte termijn ben ik opgeklommen tot adviseur en ondertussen ben ik voorgesteld als adviseur-generaal.”

“?Veel kansen gekregen?”

Heidi Gryson (45),

Adviseur-generaal a.i. Patrimoniumdocumentatie

“Ik ben van een eerste werkervaringscontract, via niveau B, doorgegroeid naar deze niveau A-functie. Het zegt alles over de kansen die de FOD Financiën geeft. Mijn fierheid over de organisatie en goesting eraan mee te werken, speelden mee toen ik twee jaar geleden ja zei op de vraag om centrumdirecteur Rechtszekerheid te worden.”