FMDO belicht couleur locale van Brussel

FMDO belicht couleur locale van Brussel

Ruim 60% van de Brusselaars is niet van Belgische origine. Ze komen uit heel diverse landen: Marokko, Congo, Somalië, Albanië, Afghanistan… Vrijwilligers uit verschillende gemeenschappen richten organisaties op met soms exotisch klinkende namen zoals Alafia, dat zich toelegt op Togolese cultuur, of Matissa, dat percussieworkshops op touw zet.

FMDO is een koepelorganisatie van 57 dergelijke verenigingen in de hoofdstad. "Het engagement is heel uiteenlopend. Sommigen willen nieuwkomers helpen door ze wegwijs te maken in Brussel en in het administratieve traject dat ze moeten doorlopen. Voor anderen staan solidariteitsacties centraal. Vaak gaat het er ook om een stukje van de eigen cultuur aan jongere generaties door te geven. Omdat de vrijwilligers uit de eigen gemeenschap komen, kunnen ze vlotter mensen bereiken", zegt Johanna Biesmans van FMDO. In 2014 won de organisatie de Vlaamse Prijs voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk, uitgereikt door Vlaams cultuurminister Sven Gatz (Open Vld).

Netwerk

De activiteiten hebben een sociale dimensie. Vooral vrouwen en senioren komen soms in een isolement terecht omdat ze hier geen netwerk hebben. Zo is Hadjats Club een groepje Marokkaanse vrouwen dat wekelijks samenkomt. "De afgelopen jaren maakten ze een groeiproces door, het gaat dus ook over emancipatie. Deze vrouwen stellen zelf een agenda op en ondersteunen elkaar waar nodig. Hun zelfredzaamheid wordt groter", zegt Biesmans. En er zijn nog vergelijkbare projecten. Partage en couleurs en Inaya richten zich tot vrouwen, ouderen en jongeren in een kwetsbare positie. Inaya organiseert onder meer bio-ontbijten, culturele uitstappen en gespreksgroepen. Deze vrijwilligers wonnen in 2014 de DIWAN Award als ‘Vereniging van het Jaar'. Geregeld werken ze een bepaald thema uit: nu is dat ecologie, vorig jaar kwam radicalisering aan bod. "Boeiend was het theaterstuk dat jongeren over hun roots maakten. Ze deden daarbij een beroep op de ervaring van de oudere generatie, waardoor er een mooie wisselwerking was. ‘Ardaps' richt zich tot senioren en biedt Nederlandse lessen aan, maar werkt ook inhoudelijk rond de rol van cultuur in het leven van de senioren of de evolutie van de traditionele klederdracht."

Levensechte verhalen

FMDO streeft ernaar de verenigingen te versterken via het uitwisselen van ervaringen, opleidingen en logistieke steun. Het leidt ertoe dat ze samen - via FMDO - nieuwe projecten kunnen opstarten. Vorig jaar werd onder meer gewerkt rond het thema geboorterituelen. Onder de noemer ‘Hallo baby' vertelden vrouwen uit verschillende culturen hoe de geboorte van een kind bij hen wordt ervaren. Daaruit vloeide een tentoonstelling voort die samen met LECA en de Gezinsbond vorm kreeg. Met ‘Twee (t)huizen, éen gids' leidt FMDO voorts vrijwilligers op tot gids. Zij laten zien in welke buurt ze wonen en vertellen hoe het leven er aan toegaat. De gidsen vertellen ook over het land waar hun roots liggen. "De wandelingen staan open voor iedereen. We merken dat Vlamingen niet altijd een realistisch beeld hebben van de diverse populaties in Brussel. Via een persoonlijk verhaal krijgen ze levensechte verhalen te horen."

Zichtbaar

"Omdat het niet vanzelfsprekend is om het aanbod bekend te maken bij anderen dan de eigen achterban, lanceerden we ‘Scan4diversity.be'. Deze website biedt een mooi overzicht van de vele Brusselse initiatieven. Wie in Brussel woont of werkt, kan gemakkelijk zien wat er in zijn buurt of elders te beleven valt. Zo kan je deze dagen binnenspringen op een Amazigh nieuwjaarsfeest dat telkens wordt gevierd met een muzikant, een traditionele maaltijd en traditionele klederdracht", illustreert Biesmans. Het omgekeerde gebeurt trouwens ook. "FMDO en de verenigingen nemen hun publiek bijvoorbeeld mee naar het Klara-festival of naar de KVS, zodat ze met het Nederlandstalig cultureel aanbod kennismaken. Ook is er ‘Brussel in dialoog', een project van Foyer. Vorig jaar organiseerden we een dialoogtafel bij ‘Globe Aroma', een Open Kunstenhuis voor kunstenaars-nieuwkomers. Onze vrijwilligers en die van ‘Globe Aroma' gingen samen met Vlaamse Brusselaars in dialoog. Deze interactie is belangrijk, het toont de rijkdom van Brussel aan."

Hilde Pauwels

Wat?

FMDO Brussel is een netwerk van 57 verenigingen die sociaal-cultureel actief zijn. Elk jaar neemt het aantal lidorganisaties toe. De initiatiefnemers zijn Brusselaars met een migratie-achtergrond. FMDO staat voor Federatie Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties. Naast Brussel is er ook een werking in Oostende, Brugge, Kortrijk en Antwerpen. In totaal bestaat het netwerk uit ruim 170 organisaties.

fmdo.be

facebook.com/fmdowelkom

Oproep!

Ontdek met vrienden, familie en collega's Brussel op een bijzondere manier! Een stadsbewoner met buitenlandse roots leidt jullie rond in zijn buurt en vertelt over de couleur locale, lievelingsplekjes en zijn herkomst. Ook ideaal ook voor een originele teambuilding.

Info over “Twee (t)huizen, één gids”: simona@fmdo.be, 0479 23 09 88

 

In onze Metro Diversity-reeks laten we mensen en organisaties aan het woord die zich in en rond Brussel inzetten voor diversiteit. Vandaag is het de beurt aan FMDO, de Federatie Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties.