Filezwaarte daalt, verzadiging neemt toe

Filezwaarte daalt, verzadiging neemt toe

De totale filezwaarte, de combinatie van filelengte en fileduur, op de Vlaamse snelwegen is vorig jaar gedaald. Dat blijkt uit het jaarrapport Verkeersindicatoren 2018 van het Vlaams Verkeerscentrum. In 2018 is het autoverkeer op de Vlaamse snelwegen wel toegenomen met 0,4 procent op werkdagen en met 2,3 procent tijdens het weekend. Het vrachtverkeer groeide op werkdagen aan met 1,2 procent. Door die stijgende verkeersvolumes neemt ook de verzadiging toe. Terwijl de avondfiles in 2018 even lang en even zwaar waren als in 2017, daalde in de ochtendspits de filezwaarte met 6 procent. De gemiddelde ochtendfile op werkdagen is nu 150 km, ofwel 8 km korter dan in 2017. De daling van de filezwaarte kan verklaard worden door kortere ochtendfiles, vooral in de tweede jaarhelft (van juni tot de december), vermoedelijk gelinkt aan het droge weer op de weg.

Het Verkeerscentrum merkt op dat de daling van de filezwaarte best niet wordt geïnterpreteerd als een afname van de structurele verzadiging. Het is wel een correctie voor het uitzonderlijke filejaar 2017. In 2018 was de fileduur op de structurele fileplaatsen immers even lang als in 2017, of zelfs langer.

Zo is de fileduur voor de Kennedytunnel richting Nederland nog aangegroeid tot ruim 11 uur file op werkdagen. Andere grote stijgers zijn de Brusselse binnenring in Groot-Bijgaarden (+30 minuten tot 510 minuten file) en de E19 Brussel-Antwerpen ter hoogte van de aansluiting met de Antwerpse buitenring (+30 minuten tot 220 minuten file).

Het valt op dat de afname van de filezwaarte in 2018 in de regio Antwerpen (-5 procent) minder groot is dan die in Brussel (-10 procent). In tegenstelling tot de Brusselse ring, vertoont de Antwerpse ring R1 geen afname van de filezwaarte in het najaar. Daar blijft de filezwaarte nog toenemen.

bron: Belga