Fijn stof schadelijk voor foetus

Fijn stof schadelijk voor foetus

De onderzoekers vergeleken bloedstalen en samples van de navelstreng en kwamen tot de vaststelling dat fijn stof de gen­activiteit van de foetus in de war stuurt. Op langere termijn kan dat kwalijke lichamelijke gevolgen hebben. "Het vergroot het risico op hart- en vaatziektes", waarschuwen de onderzoekers.