Federale regering wil ontvangstcentra voor migranten en vluchtelingen "analyseren"

Federale regering wil ontvangstcentra voor migranten en vluchtelingen "analyseren"

Het voorstel om buiten de Europese Unie centra in te richten waar economische migranten van vluchtelingen worden gescheiden, moet worden geanalyseerd. Dat zegt premier Charles Michel namens de federale regering. Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk legt het idee van zulke centra volgende week op de tafel van de Europese staatshoofden en regeringsleiders, tijdens hun top in Brussel. Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verdedigt al langer het voorstel om migranten die op de Middellandse Zee onderschept worden naar centra in bijvoorbeeld Tunesië terug te sturen, zodat daar kan worden beoordeeld wie in Europa recht heeft op internationale bescherming.

Of behalve de N-VA ook de andere federale regeringspartijen het voorstel van Tusk zouden steunen, was tot nog toe onduidelijk. In een persbericht naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag schrijft premier Michel nu dat de oprichting van zulke centra "geanalyseerd moet worden".

België pleit voor een Europese aanpak die de verschillen tussen de EU-lidstaten op het vlak van migratiebeleid moet overbruggen, schrijft Michel. De versterking van de Europese buitengrenzen, de hervorming van de Dublin-verordening (die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag) en het afsluiten van akkoorden met derde landen zijn de drie "essentiële" luiken van deze aanpak.

De voorgestelde akkoorden met niet-EU-landen moeten het EU-Turkije-akkoord als voorbeeld nemen. "Dit akkoord is niet perfect maar heeft er wel voor gezorgd dat het aantal sterfgevallen op de Egeïsche Zee tien keer kleiner is geworden", zegt Michel. Het is in het kader van zulke overeenkomsten met derde landen dat de centra die Tusk voorstelt opgezet kunnen worden.

bron: Belga