Extreme weersomstandigheden zullen steeds vaker voorkomen volgens nieuw rapport

Extreme weersomstandigheden zullen steeds vaker voorkomen volgens nieuw rapport

De Royal Society waarschuwt dat de kans op hittegolven ongeveer tien maal zal stijgen tegen 2090 als de broeikasgassen blijven toenemen aan deze snelheid. Hittegolven vormen een potentieel groot gevaar voor de groeiende vergrijzende bevolking.

Ook het risico op overstromingen zal met meer dan vier maal toenemen en lange perioden van droogte zullen drie maal vaker voorkomen. "Dit is geen problem van de toekomst... het is er al," zei professor Georgina Mace, hoofdauteur van het rapport.

"We moeten de mentaliteit rond de klimaatverandering en de bevolkingsgroei veranderen en we moeten ons veel beter voorbereiden."

Het rapport zegt dat regeringen niet begrepen hebben hoe ernstig de combinatie van de groeiende bevolking in kustgebieden en de klimaatverandering is voor de mensen. "Mensen leven steeds meer op de verkeerde plaatsen en het is waarschijnlijk dat extreme weersomstandigheden steeds vaker zullen voorkomen."

"Het is onmogelijk om de ergste en meest onverwachte gebeurtenissen te voorkomen, maar het is niet onmogelijk om voorbereid te zijn op de steeds veranderende wereld. We moeten onszelf organiseren en wel nu meteen," waarschuwde ze.

Het rapport adviseert alle niveaus van de samenleving om zich voor te bereiden, van strategische planning op international en nationaal niveau tot lokale maatregelen voor burgers voor overstromingen en hittegolven.

Het rapport is gebaseerd op de aanname dat de wereld het huidige traject blijft volgen. Dat wil zeggen dat de temperatuur nog zo'n 2.6 tot 4.8°C zal stijgen tegen 2090 en er een populatie van 9 miljard is.

De onderzoekers zeggen dat ze zich hebben gefocust op de gevolgen van de klimaatverandering in combinatie met de bevolkingsontwikkeling.  Ze waarschuwen dat de effecten van extreme hitte een groot probleem worden voor het toenemend aantal ouderen die het minst in staat zijn om te functioneren in warm weer.

Urbanisatie zal het probleem nog erger maken door de creatie van hitte-eilanden omdat wegen en gebouwen de warmte van de zon absorberen. "We moeten ervoor zorgen dat huizen goed geïsoleerd zijn tegen de kou, maar we moeten ook zorgen dat ze goed geventileerd kunnen worden in de zomer."

Overstroming is de andere prioriteit. De onderzoekers vinden dat er grootschalige technologische oplossingen moeten komen zoals zeeweringen om effectief te beschermen tegen kustoverstromingen. Maar die oplossingen zijn duur en als ze fallen kunnen de resultaten rampzalig zijn.

De ideale oplossing voor de auteurs is een combinatie van harde technische oplossingen zoals dijken en zachte oplossingen zoals het beschermen van wetlands om water vast te houden en in de grond te laten sijpelen.

"De beslissingen in de komende decennia zullen crucial zijn voor de stedelijke gebieden en een sleutel zijn voor het voortbestaan van de mensheid tegen het einde van de eeuw."