"Evolueren naar een Europa waar asiel niet meer mogelijk is"

Als het van Bart De Wever afhangt, mag het in de toekomst niet meer mogelijk zijn om nog asiel te krijgen in Europa. "We moeten dan zoals Canada alleen nog een hervestigingspolitiek voeren en de vrije inloop stoppen van mensen die gewoon een land kiezen van zodra ze de grens over zijn." De N-VA-voorzitter zei dat in De Zevende Dag tijdens een debat met zijn collega van Groen Meyrem Almaci. Ondanks alle kritiek op het voorakkoord dat de Europese Unie en Turkije vorige maandag sloten, moet het worden gesteund, maakte De Wever duidelijk. "We kunnen niet anders. We zijn stilaan op weg naar een oplossing." In het principeakkoord, dat op de Europese top van eind volgende week moet uitmonden in een definitief akkoord, staat onder meer dat Europa één Syriër vanuit Turkije zal hervestigen voor elke Syriër die op de Griekse eilanden aankomt en door Turkije teruggenomen wordt. "(President) Erdogan zit nu in de 'driver's seat', we hadden beter van in het begin de grenzen gesloten en aan push-backs gedaan", zei De Wever. "Positief is wel dat het push-backbeleid nu officiële Europese politiek wordt en dan alleen nog Syriërs, echte oorlogsvluchtelingen, door kunnen. We moeten wel opletten voor te veel toegevingen aan Turkije."

Meyrem Almaci wees De Wever erop dat zijn partijgenoot en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken eerder deze week morele en praktische vragen stelde bij de uitvoering van die "een-op-een-ruil" van Syrische vluchtelingen. Het collectief terugsturen van mensen is bovendien verboden door de Conventie van Genève en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, benadrukte de Groen-voorzitster.

Het blijft een goede zaak dat de grenzen gesloten worden, zei De Wever. Hij ziet de "oplossing" die nu voorligt overigens niet als de laatste stap. "We moeten wat mij betreft evolueren naar een Europa waar asiel in Europa niet meer mogelijk is. Waar wij in moeten investeren, is veilige opvang in de eigen regio." Als Europa effectief 6 miljard euro uittrekt voor de opvang van vluchtelingen in hun eigen regio en als dat geld naar de Verenigde Naties gaat, dan is dat volgens de N-VA-voorzitter goed besteed geld.

De Wever bepleit een hervestigingspolitiek naar Canadees model, waarbij vluchtelingen in nood overgenomen worden door de EU-landen. "Het draagvlak voor migratie in Europa is totaal verdwenen. Extreemrechts is overal terug in opmars. Je kunt geen politiek voeren waar heel uw bevolking op de duur tegen is."

bron: Belga