Everzwijnen veroorzaken steeds meer overlast in Vlaanderen

Everzwijnen veroorzaken steeds meer overlast in Vlaanderen

Met hoeveel ze exact zijn is niet geweten, maar in Limburg en de Antwerpse Kempen krioelt het van de everzwijnen. Vroeger bleven de dieren vooral in de bossen over de taalgrens, maar nu zijn er zelfs al exemplaren opgemerkt in dorpscentra.

Kweken buiten bereik jagers

De snelle toename van het aantal dieren is niet uitsluitend het werk van de natuur. Ook de mens heeft een handje geholpen. "Jagers hebben ze doelbewust uitgezet om te kunnen blijven jagen", vertelt jager Raf François aan de VRT. "En het gaat exponentieel. Het is wachten op het eerste dodelijke verkeersongeluk."

Een oplossing voor het probleem is niet meteen voor handen. Jagers zouden hun aantallen kunnen verminderen, maar de dieren kweken vooral in natuurparken en op militaire domeinen. Daar kunnen de jagers hen niets storen.