Euthanasie voor assisen: "Wil van patiënt boven de wet en hun eed gesteld"

Euthanasie voor assisen: "Wil van patiënt boven de wet en hun eed gesteld"

"Ze hebben de wil van hun patiënt boven de wet en hun eigen eed gesteld." Dat heeft openbaar aanklager Francis Clarysse gezegd over de artsen in zijn repliek voor het Gentse hof van assisen. "De stelling van de verdediging dat men een mens mag doden als hij te goeder trouw is, is juridische nonsens." Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd en de drie artsen betrokken in de euthanasie moesten zich verantwoorden voor het hof van assisen. Voor de huisarts van Tine Nys vordert de aanklager de vrijspraak, maar de uitvoerende arts en de psychiater moeten volgens het openbaar ministerie schuldig worden verklaard aan vergiftiging.

Clarysse reageerde nog eens op de stelling van Walter Van Steenbrugge dat René Stockman, de overste van de Broeders van Liefde, tussengekomen was in de zaak. "Ik ken die man niet, die broeder Stockman. Bestaat hij wel? Hij heeft in elk geval het openbaar ministerie niet opgebeld. Dus laat het los, meester Van Steenbrugge. Ik ben in deze zaak door niemand onder druk gezet. Als jurist kon ik een dossier waarin op dergelijke manier de euthanasiewet geschonden werd, niet zomaar laten passeren. Wil men dat ik mijn ogen sluit voor een misdrijf?", vroeg de aanklager.

"De euthanasiewet maakt geen onderscheid tussen de grondvoorwaarden en de procedurele voorwaarden. De wetgever heeft dat zo gekozen. (...) Eén voorwaarde is dus al genoeg, maar hier zijn er zes voorwaarden geschonden. (...) De stelling van de verdediging dat men een mens mag doden als hij te goeder trouw is, is juridische nonsens. Ze hebben de wil van hun patiënt boven de wet en hun eigen eed gesteld."

bron: Belga