Europese zeeën zijn vuil en ongezond blijkt uit nieuw rapport

Europese zeeën zijn vuil en ongezond blijkt uit nieuw rapport

De zeeën in en rond Europa zijn vies en ongezond. Dat staat in het besluit van het rapport dat door het Europees Milieuagentschap werd uitgebracht.

Het agentschap deed onderzoek naar de toestand van de zeeën. Uit dat onderzoek bleek dat het zeewater teveel schadelijke stiffen bevat en dat er steeds meer afval in de zeeën drijft. Dat afval is meestal afkomstig van het vasteland.

In 2008 stelde de Eruopese Unie zichzelf drie doelen met betrekking tot de zeeën. Ze moisten schooner, gezonder en productieve worden. De eerste twee doelen zijn helemaal niet behaald. De economische productiviteit verhogen is volgens de onderzoekers wel gelukt.

De klimaatverandering en de menselijke activiteit spelen een grote rol in de toestand van de Europese zeeën. Daardoor wordt het ecosysteem aangetast.

De onderzoekers hadden wel goed nieuws voor mensen die gewoon in de zee willen zwemmen. Volgens het Milieuagentschap is 83% van de Europese wateren geschikt om in te zwemmen en is het zwemwater van hoge kwaliteit.