Europees project moet asielzoekers sneller en beter aan een job helpen

Europees project moet asielzoekers sneller en beter aan een job helpen

Het is niet makkelijk om asielzoekers en vluchtelingen aan een passende job te helpen. Om de kloof tussen deze doelgroep van potentiële werknemers en mogelijke werkgevers te dichten is er nu een project dat met Europees geld wordt gefinancierd. In ons land trekt Fedasil dat project. Zeven EU-lidstaten zetten hun schouders onder het project dat de naam 'Employer Tailored Chain Cooperation' kreeg: naast ons land zijn dat Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk en Cyprus. De partnerorganisaties in ons land zijn Forem (de Waalse instantie die instaat voor de vorming en begeleiding van werklozen) en CCI WAPI (Kamer van Koophandel en industrie van Waals Picardië). De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) is er dus niet bij, maar navraag van Belga bij Fedasil leert dat er sinds 2017 een gelijkaardig project 'Vroegtijdige arbeidsintegratie vluchtelingen' loopt in Vlaanderen, gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

In een eerste fase worden de vaardigheden van de asielzoeker (of 'verzoeker om internationale bescherming' zoals de nieuwe wettelijke benaming luidt) en de noden van werkgevers gescreend. De werkgevers worden gesensibiliseerd voor tewerkstelling van deze doelgroep, onder meer aan de hand van specifieke opleidingen. Daaruit volgt dan het afstemmen van vraag en aanbod. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe de verschillende lidstaten op een efficiënte manier een jobbeurs kunnen organiseren. Tot slot gaat er veel aandacht naar duurzame tewerkstelling. Zo wordt er gekeken welke ondersteuning asielzoekers nodig hebben om aan de slag te blijven of hoe werkgevers nadien nog antwoorden kunnen vinden op hun vragen, bijvoorbeeld over arbeidscontracten.

Op het einde van het project zullen er verschillende handboeken en opleidingen ter beschikking zijn die de EU-lidstaten kunnen toepassen in hun lokale context. Deze resultaten worden voorgesteld tijdens een slotconferentie eind 2020.

bron: Belga