Europa maakt geld vrij om "wirwar" aan lage-emissiezones aan te pakken

Het Europees Parlement, dat vandaag stemde over de EU-begroting voor 2019, heeft geld vrijgemaakt om de lage-emissiezones in Europese steden toegankelijker te maken. Kathleen Van Brempt (sp.a) wil de "wirwar" aan zulke afgebakende gebieden waar bepaalde vervuilende voertuigen niet binnen mogen aanpakken en kreeg groen licht voor twee pilootprojecten. Ivo Belet (CD&V) werkt aan een app die gebruiksvriendelijke informatie moet bieden over de meer dan 200 regelingen die momenteel bestaan in steden en regio's over heel Europa. Op voorstel van Van Brempt en haar Nederlandse collega Gerben-Jan Gerbrandy reserveerde het parlement 490.000 euro voor een pilootproject dat tot een geharmoniseerd label voor propere wagens moet leiden. Enkel wagens die aan de strengste uitstootnormen voldoen en die normen ook effectief halen op de openbare weg kunnen zo'n 'ultra low emission vehicle'-label krijgen.

Vervolgens moeten steden en regio's zich op het label kunnen baseren om meer doeltreffende lage-emissiezones in te stellen en daarbij ook dezelfde toegangsvoorwaarden te hanteren. "Steeds meer steden voeren dergelijke zones in, maar overal in Europa zijn de voorwaarden om zo'n zone binnen te rijden verschillend. Voor automobilisten is het lastig om uit al die verschillende regeltjes wijs te geraken", legt Van Brempt uit.

Ze wil ook dat een systeem van informatie-uitwisseling wordt onderzocht zodat via nummerplaatherkenning automatisch toegang tot de lage-emissiezones wordt verschaft en de handhaving er beter kan worden georganiseerd. "Nu hebben veel steden nog problemen met het opsporen en beboeten van buitenlandse overtreders."

Haar CD&V-collega Ivo Belet kreeg dan weer een amendement op de begroting goedgekeurd waarin gevraagd wordt om de ontwikkeling van een app die automobilisten gebruiksvriendelijke informatie geeft over de honderden lage-emissiezones die reeds in Europa ingevoerd werden, waaronder ook in Antwerpen en Brussel. "Met deze app kunnen automobilisten makkelijk informatie vinden over de toegangsnormen voor wagens die in bepaalde steden en regio's gelden", zegt Belet.

Het Europees Parlement maakte overigens ook geld vrij (1,5 miljoen euro) voor een tweede pilootproject dat door Van Brempt geïnitieerd werd. Dat moet zogenaamde retrofit-technologieën (waarbij oudere wagens een extra katalysator krijgen) die erin slagen de uitstoot tot onder de strengste uitstootnorm te reduceren, testen en certificeren.

Belangrijk om weten is dat het Europees Parlement niet alleen beslist over de Europese begroting. Het moet daarover een overeenkomst zien te vinden met de lidstaten. Na de stemming van woensdagmiddag liet het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad weten dat het niet akkoord kan gaan met alle amendementen die het parlement op de begroting ingediend heeft.

De institutionele onderhandelingen over het budget gaan op 30 oktober van start, tegen 19 november moet er een akkoord gevonden worden.

bron: Belga