Europa blokkeert voor het eerst de export van AstraZeneca-vaccins naar Australië

Europa blokkeert voor het eerst de export van AstraZeneca-vaccins naar Australië

Nationale autoriteiten kunnen, in overleg met de Europese Commissie, export vanuit de EU blokkeren als ze van mening zijn dat een bedrijf zijn afspraken niet nakomt.

Productieproblemen

In tegenstelling tot andere vaccinproducenten heeft AstraZeneca nog niet de doses geleverd die het aan de EU heeft beloofd. Het bedrijf verminderde de verwachte leveringen in het eerste kwartaal van 80 miljoen naar 40 miljoen doses, door productieproblemen.

Registratiesysteem

Het vermoeden bestond dat in de EU geproduceerde vaccins werden verkocht aan landen buiten de Unie, wat leidde tot het ontstaan van een registratiesysteem voor de export.