EU-Commissie overhandigt stad Leuven European Green Leaf Award

EU-Commissie overhandigt stad Leuven European Green Leaf Award

Benjamin Caspar van het Directoraat-Generaal Environment van de EU heeft woensdag in het Leuvense stadskantoor formeel de 'European Green Leaf 2018 Award' overhandigd aan Milieuschepen Mohamed Ridouani. De EU Commissie kent deze award jaarlijks toe aan een ecologische duurzame stad. Leuven werd in juni vorig jaar samen met de Zweedse stad Vaxjö uitgeroepen tot laureaat in de categorie van de steden en gemeenten met een inwonersaantal tussen 20.000 en 100.000. Caspar loofde Leuven in de eerste plaats voor de vele duurzame initiatieven die de stad onderneemt en haar langetermijnpolitiek op dat vlak. Leuven streeft er naar om tegen 2030 klimaatneutraal te worden. De jury wees vorig jaar in haar verslag onder meer op het feit dat de stad de winsten die het genereert door energie-efficiëntie in haar gebouwen, gebruikt voor nieuwe energiebesparende maatregelen. Daarnaast loofde de EU-vertegenwoordiger Leuven voor de vzw Leuven 2030, waarin het met vele organisaties en burgers samenwerkt om haar duurzame doelstellingen te bereiken. "We zullen de resultaten monitoren om de buitenwereld te wijzen op de voordelen als je op die manier werkt", aldus Caspar.

Katrien Rycken van de vzw Leuven 2030 zei woensdag dat 2018 voor Leuven 'het jaar van de omslag, van de versnelling' wordt. Er staan tal initiatieven op stapel om zowel de consumptie als de productie van energie te verduurzamen. Zo zal bijvoorbeeld in samenwerking met Ecopower de coöperatieve LICHT Leuven worden opgericht, waarin burgers zullen kunnen participeren in allerlei projecten op vlak van hernieuwbare energie.

Daarnaast wordt de campagne Leuven Switcht voortgezet om Leuvenaars te stimuleren over te stappen op groene stroom, wordt op 4 maart in Hal 5 een Energiebeurs georganiseerd en wordt er een project bakfietsdelen opgestart.

bron: Belga