Er rijden te weinig elektrische voertuigen in Vlaanderen rond

Er rijden te weinig elektrische voertuigen in Vlaanderen rond

Het actieplan is er gekomen om het wagenpark mee te helpen vergroenen. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat Vlaanderen voor een aantal doelstellingen best op koers zit. Zo zijn er intussen 1.800 publieke laadpunten. Daarmee zit Vlaanderen op schema om tegen 2020 te komen tot 5.000 publieke laadpunten. En met ruim 18.000 plug-in hybride voertuigen hebben we de kaap van de beoogde 13.600 tegen 2020 al overschreden.

Maar het marktaandeel van de puur elektrische wagens blijft met 0,63% (of 5.506 wagens) wel nog ruim onder de beoogde 7,5% tegen 2020. "De vraag zit goed, maar het aanbod kan niet volgen. Er zijn ook nog niet veel modellen en de wachttijden lopen op tot zelfs twaalf maanden", legt Cockx uit. "Bovendien leiden verkopers hun klanten nog steeds vaak naar wagens op fossiele brandstoffen."

Gebruikers hebben geen spijt

Vlaams minister Bart Tommelein van Energie (Open Vld) erkent dat de doelstelling tegen 2020 misschien niet gehaald zal worden, maar hij is er wel rotsvast van overtuigd dat de grote omschakeling er snel zal komen. Zo zal het aanbod stelselmatig vergroten en zal de prijs voor de consument zakken.

Intussen zit de laadinfrastructuur "op schema" en blijken gebruikers erg tevreden met hun aankoop en willen ze niet terug naar wagens op fossiele brandstoffen. "Dat kan een enorme versnelling teweegbrengen, zeker als traditioneel sterke merken hun aanbod verruimen met elektrische wagens", aldus Tommelein.