"Er moeten meer vrouwen in directiecomités komen"

"Er moeten meer vrouwen in directiecomités komen"

Vrouwen zijn heel zwak vertegenwoordigd in de besturen die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2014 heeft onderzocht. Dat onderzoek naar gendergelijkheid in 23 beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven was bedoeld als evaluatie van de wet van 2011, over de verplichte aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen, economische overheidsbedrijven en de Nationale Loterij. Hoewel de wet van 2011 enkel van toepassing is op de bestuursraden, en niet op de directiecomités, maakte het Instituut ook een balans op van de gendergelijkheid in die strategische en beslissingsfuncties.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er in 47,8% van de directiecomités geen enkele vrouw zetelt. Vier op de tien telt er welgeteld één. Hoe kleiner de onderneming, hoe meer gelijkheid die betuigt. In overheidsbedrijven zijn vrouwen amper aanwezig in de directiecomités en in sommige gevallen zelfs helemaal niet. De besturen van alle onderzochte bedrijven samen bevatten 12,1% vrouwen, bij overheidsbedrijven zakte dat tot 6,6%.

De resultaten van de genderquota in de bestuursraden zijn wel «bemoedigend» en bewijzen volgens het Instituut dat "een dwingende aanpak werkt". Toch wijst de organisatie er op dat de minimumdoelstelling van minstens een derde vrouwen nog lang niet bereikt is bij een groot aantal bedrijven. "Veel vrouwen moeten nog vaak kiezen tussen moederschap en een carrière, en seksistische stereotypen blijven voortbestaan", zegt de adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Liesbet Stevens. Zij roept daarom op om ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking te beschermen, versterken en flexibeler te maken.