Energieleveranciers temperen prijzen

Energieleveranciers temperen prijzen

Octa+ was in 2013 de eerste die begon te werken met kortetermijncontracten. Tot voor kort bleef dat bedrijf ook de enige energieleverancier bij wie dit soort contracten mogelijk is, maar daar is nu verandering in gekomen. Vooral de kleinere stroomleveranciers werken nu met korte contracten, maar ook Electrabel sprong onlangs op de kar. Opvallend is dat die nieuwe, korte overeenkomsten goedkoop zijn in vergelijking met een langdurig engagement.

Hogere risico's

«Normaal bevoorraden stroomleveranciers zich via de langetermijnmarkten omdat die meer zekerheid bieden over de prijs», verduidelijkt CREG-woordvoerdster Annemarie De Vreese in de Morgen. «Het nadeel is dat de prijs doorgaans wat hoger ligt. Er moeten onder meer risicopremies betaald worden die leveranciers beschermen tegen onverwachte prijsstijgingen.»

Door de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2 vallen er nu koopjes te rapen op de kortetermijnmarkt. Omdat de regering besliste om de reactoren tien jaar langer open te houden dan gepland, is het stroomaanbod de afgelopen maanden opvallend gestegen, met een daling van de prijzen tot gevolg.

«We vreesden eerst dat deze contracten te risicovol zouden zijn voor consumenten, die door dit type contract daar minder tegen beschermd zijn», legt De Vreese uit. «Maar uit een historische vergelijking blijkt dat de korte termijn toch niet volatieler is».

Geen exacte cijfers

Hoeveel consumenten momenteel al met dergelijke korte contracten werken, is niet geweten. Cijfers daarover zijn pas op het einde van het jaar beschikbaar. Maar omdat het zo'n recent fenomeen is, verwacht CREG niet dat dit al duizenden mensen zijn. Het verleden heeft immers uitgewezen dat consumenten niet snel geneigd zijn om van energieleverancier te switchen