EMA onderzoekt ook tweede mogelijke bijwerking AstraZeneca-vaccin

EMA onderzoekt ook tweede mogelijke bijwerking AstraZeneca-vaccin

Tot nog toe werden er in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank EudraVigilance vijf gevallen van deze aandoening geregistreerd.

"In dit stadium is het nog niet duidelijk of er een causaal verband is tussen de vaccinatie en de meldingen van capillair leksyndroom", klinkt het. Het PRAC, het risicobeoordelingscomité van het EMA, zal de zaak verder onderzoeken.

Johnson & Johnson

Eerder bevestigde het PRAC dat een combinatie van zeer zeldzame gevallen van bloedklonters en een laag aantal bloedplaatjes een zeer zeldzame bijwerking van Vaxzevria is. Er loopt ook nog een onderzoek naar trombo-embolische voorvallen na vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson in de VS.