Eigen poetshulp eerst

Eigen poetshulp eerst

CD&V en Open Vld sporen Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) aan meer werklozen en langdurig zieken aan de slag te krijgen bij de dienstenchequebedrijven. Maar volgens de minister stuit dat op de Europese regels rond het vrij verkeer van personen. "Dat zou pure discriminatie zijn", luidt het in De Standaard. Het was voormalig sp.a-minister Frank Vandenbroucke die in 2004 de dienstencheques boven de doopvont hield. In een opiniestuk in De Standaard zegt hij dat het systeem nu zijn oorspronkelijke doel stilaan voorbij schiet. Vandaag heeft 42 procent van de poetshulpen die Vlamingen met dienstencheques betalen, buitenlandse roots.

"Het evenwicht raakt zoek wanneer de budgettaire kosten hoog oplopen en mensen in het buitenland gezocht worden om het werk te doen", schrijft Vandenbroucke. Hij pleit ervoor de fiscale aftrek te laten uitdoven en een deel van de vrijgekomen middelen te investeren in een "forse toelage voor de aanwerving van mensen die enige tijd in de Belgische werkloosheid of bijstand zitten".

De coalitiepartijen willen niet raken aan de fiscale aftrek, al delen CD&V en Open Vld zijn vraag om meer aandacht voor de Vlaamse werkkrachten.

Minister Muyters benadrukt echter dat hij niets kan doen om via premies of toelagen de Vlaamse werklozen of langdurig zieken te bevoordelen. De woordvoerder van minister Muyters noemt het voorstel van Vandenbroucke zelfs absurd. "Meer zelfs: de dag dat de N-VA zoiets voorstelt, staat overal dat we racistisch zijn. Wat is het probleem? Dat ze teveel allochtonen aan de slag zijn? Er is nochtans geen betere opstap dan dit".

bron: Belga