Een wereld zonder muggen?

Een wereld zonder muggen?

De ene mug is wel de andere niet. Er zijn veel verschillende soorten: steekmuggen, motmuggen, dansmuggen, langpootmuggen... Wereldwijd zijn er meer dan 3.500 soorten te vinden. Het zal je misschien verbazen maar zowel de mannetjes als de vrouwtjes voeden zich met nectar en plantensappen. En soms gaan de vrouwtjes nog op zoek naar een andere maaltijd. Dan doen ze zich tegoed aan het bloed van verschillende soorten dieren: zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en zelfs vissen. De mug gebruikt de proteïnen uit die bloedmaaltijd om haar eitjes te ontwikkelen. En maar een klein deel van de muggen drinkt ook het bloed van de mens. Je mag ze dus zeker niet allemaal over dezelfde kam scheren.

Bang van malaria?

Maar de afkeer voor muggen is wel te begrijpen, aangezien de muggenfamilie de dodelijkste is ter wereld. Denk maar aan malaria, dengue, gele koorts, het Zika- en Westnijlvirus: het zijn allemaal ziektes die overgebracht worden via besmet bloed van het ene individu naar het andere. Maar die ziektekiemen zijn alleen aanwezig op specifieke muggensoorten. En gelukkig zitten die niet in onze slaapkamer.

Muggen halen dan misschien wel het bloed van onder je nagels vandaan, ze vervullen toch vooral een belangrijke functie in de natuur. Ze hebben dan ook meer nut dan je op het eerste gezicht zou denken. Zo zijn muggen belangrijke bestuivers van allerlei waterplanten. Daarnaast vormen ze een essentiële voedselbron voor allerlei dieren. Waterkevers, amfibieën en vissen zijn dol op de larven van de mug. Vleermuizen jagen dan weer graag op de volwassen exemplaren. De volgende keer dat je vol muggenbeten staat, laat het dan een troost zijn dat de diertjes toch ook heel wat goeds doen.

In samenwerking met Natuurpunt