Een op de vijf Belgen loopt risico op armoede

Een op de vijf Belgen loopt risico op armoede

In 2008 ging het om 2,19 miljoen Belgen, of toen 20,8% van de bevolking. België scoort iets beter dan het Europees gemiddelde, dat op 23,4% van de bevolking ligt. Na drie opeenvolgende jaren van toename tussen 2009 en 2012, tot bijna 25%, is het aantal mensen met risico op armoede of sociale uitsluiting in Europa sindsdien blijven dalen tot 23,4% vorig jaar. Het gaat om mensen in financiële armoede, in een situatie van ernstige materiële tekortkoming of in gezinnen waar niet of nauwelijks gewerkt wordt.

In Europa scoren Bulgarije (40,4%), Roemenië (38,8%) en Griekenland (35,6%) het slechtst. De kleinste kans op armoede werd vastgesteld in Tsjechië (13,3%), Finland (16,6%), Denemarken (16,7%) en Nederland (16,8%).

Wanneer enkel gekeken wordt naar de categorie van mensen in gezinnen waar niet of nauwelijks gewerkt wordt, dan scoort België erg slecht. We staan met 14,6% van de bevolking tussen 0 en 59 jaar op de vierde plaats, na Ierland (19,2%), Griekenland (17,2%) en Spanje (14,9%). In 2008 bedroeg het percentage voor België nog 11,7%.

Dag tegen armoede

Vandaag worden in heel België optochten, concerten, debatten, filmvoorstellingen en tentoonstellingen georganiseerd ter gelegenheid van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede. In Brussel vertrekt om 9 uur de mars ‘Wat verborgen is zichtbaar maken' van een dertigtal partnerorganisaties. Met als vertrekpunt het Maximiliaanpark en het Jubelpark komen beide trajecten rond de middag samen aan het cultureel centrum Garcia Lorca. Het Netwerk tegen Armoede, dat 59 verenigingen in Vlaanderen en Brussel groepeert waar mensen in armoede het woord nemen, stelt de Werelddag in het teken van ‘Gezondheid verdraagt geen uitstel'. In 29 gemeenten en steden zijn lokale acties gepland.