Een job met toekomst

Een job met toekomst

Als de economie wat herneemt, heeft dat meteen invloed op de sector transport en logistiek. En is er extra volk nodig.

“Kandidaten met een flexibele ingesteldheid en gedrevenheid om te kunnen inspelen op veranderende situaties zijn zeer welkom in de sector”, weet Kim Verrept, accountmanager van VDAB. “Vaak primeert bij de sollicitaties de juiste attitude boven de verworven scholingsgraad. We zoeken vooral mensen die vlot functioneren onder stress en in soms chaotische omstandigheden de juiste beslissing kunnen maken. Uiteraard blijven een diploma en een vlotte talenkennis zeer grote troeven voor doorstroming naar de arbeidsmarkt.”

Knelpunt

“Er zijn te weinig opleidingen in het middelbaar en het hoger onderwijs waar studenten uitstromen om in de sector aan de slag te gaan. De algemene opleidingen voor bediende, daar zijn veel meer kandidaten voor te vinden maar richting transport en logistiek is er niet zo een groot aanbod. Koppel de grote vergrijzing in de sector aan de moeilijke zoektocht naar gedreven mensen en je weet dat er een groeiende kloof ontstaat tussen de in- en uitstroom. Dat maakt dat de logistiek veel knelpuntberoepen telt.”

De VDAB voorziet verschillende opleidingen in samenwerking met het sectorfonds Logos. De cursisten uit de opleidingen transport en logistiek medewerker van vorig jaar stroomden allen door naar de sector. “Dat is absoluut een succes. Het illustreert dat werkgevers nood hebben aan gedreven profielen. Werken in de logistiek is ook kiezen voor een job met toekomst: Door de toegenomen digitalisering is tewerkstelling in de sector de komende jaren zeker gegarandeerd. We bestellen allen vaker online en laten thuis leveren. Dat zal in de toekomst nog toenemen waardoor de functies van chauffeurs, dispatchers en logistieke medewerkers gegarandeerd zijn voor de toekomst.”